Certificering


MGP is VCU gecertificeerd
VCU, dat gebaseerd is op het VCA-systeem voor aannemers, staat voor ‘veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureau’.

Samenwerken aan veiligheid
Het VCU-certificaat is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico’s aan zijn verbonden, bijvoorbeeld in de bouw of de industrie. Wie aan een veilige werksituatie werkt, laat zien te willen investeren in de organisatie en de veiligheid. In de praktijk betekent dit dat alle medewerkers van MGP, die werkzaamheden verrichten met verhoogde risico’s in het bezit zijn van het VCA-certificaat. Om voor de VCU certificering in aanmerking te komen, moeten ook onze medewerkers op kantoor de training VIL-VCU volgen en met succes afronden. Aan deze voorwaarde heeft MGP voldaan.

Er zijn steeds meer opdrachtgevende bedrijven die naar gecertificeerde uitzendkrachten vragen en als uitzend- en detacheringbureau willen wij aan deze vraag voldoen, zodat het voor de opdrachtgever geruststellend is om te weten dat alle werknemers goed zijn geïnstrueerd over de werkomstandigheden, de aard van het werk en de eventuele risicovolle situaties die zich voor kunnen doen. De instructie aan de werknemer vindt plaats a.d.v. een checklist voor aanvang van het werk.

Van u, als inlenend bedrijf, verwachten wij dan ook dat de nieuwe ‘werknemer’, voor aanvang van de werkzaamheden, voorgelicht wordt over de arbeidsomstandigheden. Dit kan d.m.v. een videopresentatie of het uitdelen van het veiligheidsreglement met daarin de huisregels m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

  • Het gecertificeerde VCU-systeem biedt MGP de volgende voordelen:
  • zij voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbo-wet
  • veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers
  • ‘in business’ blijven bij huidige en nieuwe opdrachtgevers

U kan hier ons VCU certificaat downloaden.

NEN 4400-1
De landelijke eisen van de NEN 4400-1 norm waarborgen dat uitzend- en uitleenbedrijven belasting en sociale lasten afdragen en dat de medewerkers van deze bedrijven gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Bedrijven die arbeidskrachten inhuren via een NEN 4400-gecertificeerd bedrijf worden vrijwel zeker niet geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen bij problemen met de afdracht van belastingen en sociale lasten en zij kunnen er op rekenen dat de ingehuurde krachten in Nederland mogen werken.

De NEN 4400-1-certificering bevestigt dat een bedrijf goed is georganiseerd en voldoet aan de eisen. MGP is sinds december 2007 in het bezit van de NEN 4400-01 certificaat. Gecertificeerde bedrijven worden opgenomen het centraal register NEN 4400-1. Dit register is via internet te raadplegen www.normeringarbeid.nl

U kan hier ons NEN 4400-1 certificaat downloaden.